Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Cora’s Gym en Spel, hierna ook: “Gym & Spel” of “www.gymenspel.nl”.
In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Cora’s Gym en Spel.

Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, w.o. de volgende doeleinden:
Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan je gebruik maakt
Om de registratie, boeking en/of bestelling te kunnen verwerken
Om klanten op de hoogte te houden van de registratie, boeking en/of bestelling
Om elektronische bevestigingen van de registratie, boeking en/of bestelling te kunnen sturen
Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
Om onze (leden)administratie te kunnen voeren
Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
Om met klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
Om reviews via andere kanalen te tonen
Adressen worden nooit verhuurd of verkocht aan derde partijen.

Op welke grondslagen is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen/rechtsgronden:
Jouw toestemming.
De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander.
Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)

Tot 2 jaar na de laatste transactie.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Gegevens in de (leden)administratie

Zolang je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).

Zolang je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Correspondentie

Zolang je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Reviews

Zolang de review relevant is.

Welke rechten heb je?
Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
Om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens
Om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens
Om incorrecte gegevens te laten corrigeren
Om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt
In bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen
In bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten “beperken”
In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
Om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens
Om een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website.
Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren.
Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Voor inzage in jouw gegevens, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen.
In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.


Heb je nog vragen?
Als je nog vragen hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring neem dan contact op met:

Cora’s Gym en Spel

De Tsjalk 7

8651 CZ IJlstCookiebeleid
Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website bij je eerste bezoek op jouw computer, tablet of smartphone opslaat. Op die manier herkent onze website jou als je onze website weer bezoekt.

Cookies om onze website te kunnen laten functioneren: noodzakelijke cookies
Sommige cookies zijn nodig om onze website goed te laten werken. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de basisfuncties goed werken. Omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor de werkzaamheid van ons website, mogen we deze volgens de wet op je apparaat opslaan. De cookies die daarvoor niet nodig zijn, scharen we onder de niet-functionele cookies.

Cookies die anoniem gegevens verzamelen ter optimalisatie van onze website: statistiek-cookies
Statistiek-cookies zorgen ervoor dat wij begrijpen hoe jij onze website gebruikt en hoe we dit kunnen verbeteren door anoniem gegevens van jou te verzamelen en te rapporteren, bijvoorbeeld via Google Analytics.

Cookies die jouw surfgedrag monitoren voor relevante advertenties: marketing-cookies
Marketing-cookies zorgen er door het bijhouden van jouw surfgedrag voor dat jij alleen advertenties in beeld krijgt te zien die voor jou relevant zijn.

Content die je zelf deelt via de social media buttons op onze website bevatten ook cookies van derden. Social-mediabedrijven verzamelen hiermee ook persoonsgegevens van jou zodat je bijvoorbeeld wordt herkend wanneer je bij Facebook bent ingelogd.


Disclaimer
De teksten op deze website en blogs zijn voor informatieve doeleinden en kunnen soms persoonlijke meningen en/of standpunten bevatten. Teksten en foto’s zijn eigendom van Cora’s Gym en Spel en mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Het intellectueel eigendom berust bij Cora’s Gym en Spel.

Cora’s Gym en Spel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar bv. via hyperlinks wordt verwezen.

Alle rechten voorbehouden ©2015-2020 Cora’s Gym en Spel.